ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Sun Exchange Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52-54., 2. emelet 4.; adószám: 27880874-2-

41, Cégjegyzékszám: 01-09-401939, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) („Horváth

Napelem“) elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt, kiemelten fontosnak

tartja az Ön személyiségi jogainak védelmét és mindent megtesz annak érdekében, hogy személyes

adatait biztonságosan kezelje. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

I. MEGFELELŐ HASZNÁLAT

Kedve szerint fedezze fel a weboldalt és, ahol ez lehetséges, lépjen velünk kapcsolatba, töltse le, vagy

ossza meg tartalmainkat a közösségi média oldalakon.

Ennek során, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használata és a letöltött, vagy megosztott

anyagok a legkisebb mértékben sem lehetnek jogellenesek vagy sértők. Kérjük, a használat során:

 ne sértse meg más személyiségi jogait;

 ne sértsen meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot;

 ne küldjön be vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező

fájlokat;

 semmilyen egyéb módon ne veszélyeztesse a weboldal sértetlenségét.


II. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A horvathnapelem.hu tulajdonosa ezúton tájékoztatja a website (a továbbiakban: weboldal,

webpage) látogatóit a személyes adatok kezelésének, az adatok védelméért megtett intézkedéseiről,

valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

II/A Adatkezelő

Az adatok kezelője a Sun Exchange Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos) (székhely: 1036 Budapest, Bécsi

út 52-54., 2. emelet 4.).

A Sun Exchange Kft. adatkezelési gyakorlata harmóniában van a 2011. évi CXII. törvénnyel, mely az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. E törvény célja az adatok

kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes

személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződ jog

érvényesítésével megvalósuljon.

II/B A kezelt adatok köre

A weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos

szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy bizonyos személyes adatait a

Tulajdonos rendelkezésére adja.

A szolgáltatástól függően (árajánlatkérés vagy információszerzés céljából) az alábbi személyes

adatokra lehet a Tulajdonosnak szüksége:


Napelemes rendszer iránt érdeklődők esetében:

 neve

 elérhetőségei ( telefonszám, email cím)


Amennyiben a napelemes érdeklődő a weboldalon a kapcsolat menüt használja, ezzel egyidejűleg

nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról és hozzájárulását adja ahhoz,

hogy a megadott adatokat a Sun Exchange Kft. az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céllal

kezelje.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat a Tulajdonos kizárólag abból a célból használja és kezeli,

hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, az alábbi területeken:


II/C Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Sun Exchange Kft. szolgáltatásait igénybe vevő érdeklődőket telefonon

vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa a következő célokkal:

 az érdeklődők számára napelemes rendszerrel kapcsolatos árajánlatot adjon

 hírlevél feliratkozás esetén elektronikusan hírlevélben rendszeresen tájékoztassa a

napelemes piac aktuális helyzetéről

 piackutatáshoz, piaci elemzésekhez, statisztikákat készítsen


II/D Az adatkezelés jogalapja és folyamata

Önkéntes, a horvathnapelem.hu oldal látogatói hozzájárulása adja az adatkezelés jogalapját. Az így

megadott adatok kezelése a Felhasználó hozzájárulásával történik. A Tulajdonos a megjelölt céloktól

eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A Tulajdonos a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat

kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről

készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes

Felhasználók egyedi beazonosítására. Személyes adatait hozzájárulása nélkül a Tulajdonos nem

továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem

teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt

jogszabály írja elő.


II/E Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődők esetében a kapcsolat menüben található üzenetküldési form

elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a keresési értesítéséhez való

hozzájárulás visszavonásáig tart.

A session ID-k a Webpage elhagyásakor automatikusan törlődnek, a cookie-k egy másik része abban

nyújt segítséget a Tulajdonos számára, hogy használatuk révén a Tulajdonos tisztában legyen a

Felhasználó keresési preferenciáival, látogatói információkkal, a webpage használatának egyéb

jellemzőivel, hogy azokat a kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében felhasználja. Ezeknek


a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén,

ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

A Tulajdonos nem vállal felelősséget a felhasználó már törölt, de az internetes böngészők vagy

keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek

eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.


II/F Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz a Tulajdonos munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Tulajdonos nem ad át. Ez nem

vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli

esetekben kerülhet sor. A Tulajdonos az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes

adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.


II/G A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek, kezdeményezheti a

Felhasználók személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Ebben az esetben a Felhasználó

elektronikusan az info@horvathnapelem.hu emailcímen vagy telefonon a központi iroda

telefonszámán a GDPR adatkezelési biztos megkeresésével kérheti +36 20 282 0159 számon. A Sun

Exchange Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30

napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevélben

található linkre kattintva történik.


II/H Adatbiztonsági intézkedések

A Tulajdonos a személyes adatokat a Rackhost Zrt. (6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.;

Nyilvántartásba vevő cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága) szerverein tárolja, amelyek a

nemzetközi szerverszolgáltatónak köszönhetően amellett, hogy magas minőséget és biztonságos

használatot garantálnak weboldalunk látogatóinak, megújuló energiaforrásból szerzik az

üzemeltetéshez szükséges áramot, így az elérhető legkörnyezetkímélőbb alternatívának számítanak.


II/I Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó, ha sérelmezi a Sun Exchange Kft. személyes adatokra vonatkozó adatkezelését,

jogorvoslati igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530

Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),

segítségét.


II/J Adatvédelmi gyakorlat

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató a weboldal használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott

személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat


tartalmazza. Bármilyen kérdés merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a

weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot központi irodánkkal és kérje a GDPR adatkezelési

biztosunkat a +36 20 282 0159 számon.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre

ellenőrizni a weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokat megismerje. A weboldalon

megadott személyes adatainak kezelésért a Tulajdonos felelős. Ha a Tulajdonos a weboldal

látogatójától bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.


II/K Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a

figyelmét, hogy az interneten nyilvánosan leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges

adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki

számára megismerhetővé válnak.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon keresztül megosztott minden személyes adatra vagy

anyagra kiterjed. A weboldal vagy alkalmazás használata során előfordulhat, hogy az azonosítására

alkalmas személyes adatokat kérünk Öntől, (pl. név, email cím, cím, telefonszám) melyeket minden

esetben bizalmasan kezelünk, harmadik fél számára nem szolgáltatunk ki. A Horváth Napelem

webhely használata során információgyűjtő cookie-kat és egyéb nyomkövető technológiákat

alkalmazunk.


Cookie-k

A horvathnapelem.hu-on, illetve a jelen webhelyen a következő cookie-típusokat használjuk:

a, Munkamenet-cookie-k

A munkamenet-cookie-k ideiglenes cookie-fájlok, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek. Ha Ön

újraindítja a böngészőt, majd visszatér arra a webhelyre, amely az adott cookie-t létrehozta, a

webhely Önt új látogatóként fogja kezelni.

b, Állandó cookie-k

Az állandó cookie-k mindaddig benne maradnak a böngészőben, amíg Ön kézileg nem törli őket, vagy

amíg a böngésző nem törli őket a cookie-ban beállított lejárati idő végén. Ezek a cookie-k ismerik fel

Önt mint visszatérő látogatót.

c, Szükséges cookie-k

A szükséges cookie-k nélkülözhetetlenek a jelen webhely működéséhez. Ön ezek segítségével járhatja

be a webhelyet, és használhatja annak elemeit.

d, Számunkra információt küldő cookie-k

Ezek azok a cookie-k, amelyeket mi helyezünk el a webhelyen, és kizárólag ez a webhely képes

olvasni őket. Ezt nevezik „első fél” cookie-nak.

e, Szintén elhelyezünk cookie-kat azokban a Horváth Napelem hirdetésekben, amelyek harmadik

felek tulajdonában lévő egyéb webhelyekre (pl. Facebook) kerülnek ki.


Ezek a cookie-k olyankor küldenek nekünk információt, ha Ön rákattint a hirdetésre, vagy kapcsolatba

lép vele. Ez esetben a Horváth Napelem „harmadik fél” cookie-t helyez el. A Horváth Napelem az

ilyen cookie-k révén szerzett információt arra használhatja, hogy olyan hirdetéseket kínáljon fel

Önnek, amelyek az Ön korábbi online viselkedése alapján valóban fontosak és érdekesek lehetnek az

Ön számára.

f, Egyéb vállalatoknak információt küldő cookie-k

Azok a cookie-k, amelyeket a jelen webhelyen partnervállalataink (pl. a Facebook) helyeznek el. Ezek

a vállalatok arra használhatják a cookie-k révén begyűjtött adatokat, hogy más webhelyeken

névtelenül célzott hirdetésekkel keressék meg Önt a jelen Webhelyen tett látogatása alapján. Például

ha Ön a Webhelyen egy közösségi widgetet (pl. Facebook ikon) használ, az rögzíti, hogy Ön

megosztotta vagy lájkolta az adott tartalmat. A Facebook (mint a cookie-t elhelyező vállalat) pedig

begyűjti ezt az adatot.


III. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

III/A Horváth Napelem által szolgáltatott tartalom

A weboldalon a Horváth Napelem által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és

képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Horváth

Napelem, más esetben a tartalmak a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

A Felhasználó jogosult a weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem

kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó

érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.


III/B A Felhasználók által szolgáltatott tartalom

A Felhasználó belegyezik, hogy az általa megadott információ erre vonatkozó egyéb megállapodás

hiányában nem bizalmasan lesz kezelve, valamint hozzájárul ahhoz, hogy arra vonatkozóan

jogdíjmentes, időbeli korlátozás nélkül, globális felhasználási jogot nyújt a Horváth Napelem számára

(így a tartalom közzétételére, sokszorosítására, vagy továbbítására) a Horváth Napelem üzleti

tevékenységével kapcsolatos célokból.


IV. Felelősség

A Horváth Napelem mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon található

anyagok pontosságát és elkerülje a zavarokat. A Horváth Napelem nem vállal felelősséget semmilyen

pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő

közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért. A

Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

A weboldal a Horváth Napelem weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

A Horváth Napelemnek nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül

támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és

működéséért.


Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást

létrehozni a Horváth Napelem ezt nem kifogásolja feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal

pontos nyitóoldali URL-jét adja meg, a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg

(mélylinkek használata, “framing” nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a

látszatot, hogy a Horváth Napelem támogatná vagy hozzá kapcsolódna.


V. Kapcsolat

A jelen weboldal üzemeltetője a Sun Exchange Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52-54., 2.

emelet 4.; adószám: 27880874-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-401939, nyilvántartja a Fővárosi

Törvényszék Cégbírósága).

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel

velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén:

 telefon: +36 20 282 0159

 email: info@horvathnapelem.hu


VI. Változások

A Horváth Napelem a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási

feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az

oldalt.


VII. Irányadó jog és joghatóság

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal

kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére a

Sun Exchange Kft. székhelye szerinti illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.


Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.